Select Page

Blog

Kostenreductie door voorraadoptimalisatie

— Read: 4 min.

Rik Osstyn
Rik Osstyn

Senior Consultant Digital Factory

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00

Bedrijven die goederen logistiek verwerken, zien het verminderen van hun voorraadniveau – en de bijkomende kosten – als de belangrijke potentiële kostenbesparing, dit levert namelijk een structurele verbetering van de operationele marges en winstgevendheid.

Langs de andere kant, wil men het hoog serviceniveau en een groot percentage aan bestellingen die direct kunnen worden uitgeleverd.

Deze twee eisen lijken tegengesteld, maar zijn wel combineerbaar. Hoe kan men de balans vinden tussen deze twee eisen?

Te hard verminderen van de voorraadniveaus zal de verkoop negatief beïnvloeden.
En omgekeerd zal het streven naar een hoog servicelevel vaak een te grote voorraad opleveren.

Groothandels en fabrikanten met een beperkt aantal verschillende producten, kunnen met een efficiënte voorraadplanning toch hun omzet- en winstdoelstellingen behalen. In werkelijkheid is dit steeds minder het geval, daar meer en meer fabrikanten en groothandels een rijker wordend palet aan diverse goederen aanbieden. Deze voorraad effectief plannen is in zo’n ingewikkelde omgeving moeilijk of zelfs onmogelijk zonder een gestructureerde aanpak.

Om daar een antwoord op te geven, gebruikt men een voorraadoptimalisatiepakket of IOS.
Deze software is gericht op het verlagen van de voorraad en het tezelfdertijd het verhogen van de servicegraad en dit door het geautomatiseerd voorspellen en plannen van alle artikels over alle locaties.

Specifiek betekent dit dat men gebruik maakt van bestaande ERP gegevens om de individuele instellingen van voorraadregels te bepalen.

Welke items moeten op voorraad zijn, wat is de veiligheidsvoorraad, wat is het optimale bestelmoment en orderomvang? Dit zijn typisch vragen die hiermee worden beantwoord. Geavanceerde algoritmes en planningstools worden gebruikt om de prognoses en planning per voorraaditem te optimaliseren.

De volgende aspecten kunt u beschouwen als de belangrijkste argumenten voor het verminderen van uw voorraadniveaus.

 • Kapitaalkosten: De vermindering van de financieringskosten of het kapitaal dat nodig is, een gemiddelde besparing ligt normaal tussen de 8% tot 10% van de voorraadvermindering.
 • Verouderingsverliezen: Door de voorraad dynamisch te plannen vermindert u het risico op overtollige en incourante voorraad aan het eind van de levenscyclus van een product. Besparingen hier variëren van 6% tot 10% van de voorraadvermindering.
 • Kosten door voorraadverlies: Minder aanwezige voorraad betekent minder kans op beschadiging, diefstal en andere vormen van voorraadverlies. Gemiddelde percentages die hiervoor worden gebruikt in het bedrijfsleven variëren van 3% tot 6% van het voorraadniveau.
 • Variabele opslag en servicekosten: Afhankelijk van het bedrijfsmodel zijn een aantal opslag- en servicekosten zeer variabel. Dit is met name het geval als bedrijven gebruik maken van externe logistieke dienstverleners of tijdelijke werkkrachten. Hier kunnen we ongeveer 2% tot 4% besparen op de aanwezige voorraadwaarde.
 • Verzekeringskosten: Door het verlagen van de netto voorraadniveaus dalen ook de verzekeringskosten met 1% à 2%.
 • Belastingen: Afhankelijk van waar u uw voorraad opslaat, kunt u ook te maken krijgen met belastingen op de aanwezige voorraad. Mogelijke besparingen hier zijn uiteraard volledig afhankelijk van de lokale situatie, maar variëren over het algemeen tussen 0% en 5% van de gerealiseerde voorraadvermindering.
 • Wat is het netto kostenvoordeel van het verminderen van de voorraadniveaus? Nemen we als voorbeeld een bedrijf met 10 miljoen € aan aanwezige voorraad. Stel dat het bedrijf in staat is door optimalisatie de voorraad met 30% (dus 3 miljoen euro) te laten afnemen. De jaarlijkse kostenbesparingen zien er dan als volgt uit:

  Enkel de kostenbesparingen die gevolg zijn van de voorraadvermindering zijn hierbij meegerekend. De andere voordelen zoals verbeterde servicelevels, lagere ‘out-of-stock’ kosten, lagere orderkosten, … zijn niet meegerekend.

  De implementatie van een dergelijk systeem is slechts een fractie van de hier uitgerekende winst zodat de investering snel wordt terugverdiend.

  Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

  We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen en vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw magazijn.

  Stay tuned, want in de komende weken worden, in kader van logistiek optimalisatie, onderstaande artikelen gelanceerd op onze blog:

  • Artikel 3: Meerwaarde Warehouse Management Systeem
  • Artikel 4: Meerwaarde Advanced Planning Systeem

  Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.

  Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

  Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
  Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

  Expertises

  Diensten

  Optimalisatie productieflow
  Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
  Lees meer
  Verbetering productieprocessen
  De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
  Lees meer
  Verhogen inzicht productie
  Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
  Lees meer
  Energiebesparing
  Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
  Lees meer
  Verhogen flexibiliteit
  Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
  Lees meer
  Minimalisatie onderhoud
  Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
  Lees meer
  Network & cyber security
  Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
  Lees meer
  Digitalisatie papieren flow
  Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
  Lees meer
  Studie
  Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
  Lees meer
  Merkonafhankelijk advies
  Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
  Lees meer
  Projectmanagement
  Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
  Lees meer
  Implementatie
  Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
  Lees meer

  Expertises

  Diensten

  Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

  Referenties

  Weber Saint-Gobin

  Digital opportunity scan

  Barry Callebaut

  Security Risk Assessment

  Ardo

  Project Management

  INDIGI wordt DD Digital

   

  INDIGI maakt deel uit van de DD Engineering group. Om dat duidelijker in de verf te zetten, gaan we voortaan als DD Digital door het leven. Zelfde mensen, zelfde passie, zelfde expertises, maar nu gewoon onder een andere naam.

  Binnenkort passen we ook onze website aan. Benieuwd? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Tot gauw!

   

  Bedankt, we hebben uw gegevens goed ontvangen en houden u op de hoogte!