Blog

Geautomatiseerd voorraadbeheer met een Warehouse Management System (WMS)

— Read: 6 min.

Rik Osstyn
Rik Osstyn

Senior Consultant Digital Factory

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00

Een Warehouse Management Systeem, is dat een andere woord voor een voorraadbeheersysteem?

Of is het meer dan dat?

Een WMS is een geautomatiseerd systeem dat met behulp van moderne technieken, vaak door gebruik te maken van barcodes of streepjescodes, bewegingen in de voorraad registreert. De informatie die op deze manier uit het WMS kan worden gehaald kan worden gebruikt in je beleid.

Waarom een Warehouse Management System?

De voordelen van een WMS zijn als volgt:

 • Bedrijfsprocessen kun je beter op elkaar afstemmen.

  Door de snelle toevoer van informatie kunnen inkoop, verkoop en productie op elkaar worden afgestemd. Omdat het voorraadbeeld altijd juist is, ontstaan er minder grote verschillen tussen de geregistreerde voorraad en de werkelijke voorraad of anders uitgedrukt, het komt gewoon niet meer voor dat een bepaald artikel niet meer voorradig is, terwijl dit volgens de administratie wel het geval had moeten zijn, of dat het niet meer gevonden kan worden.
  Op basis van correct weer gegeven voorraadgegevens en op basis van de verkoopcijfers, kan je proactief (en dus minder op je buikgevoel) bestellen bij je toeleveranciers. Dit heeft uiteindelijk een financieel voordeel doordat je niet teveel besteld, en minder op voorraad hoeft te hebben omdat je de veiligheidsvoorraden met enkele tientallen procenten omlaag kan brengen.

 • Verhoogde efficiëntie

  Door gebruik te maken van een WMS is er ook minder kans voor het personeel om fouten te maken. Omdat alle goederenverplaatsingen ogenblikkelijk worden geregistreerd, weet men altijd waar de goederen staan. Door het scannen van de streepjescodes worden er nog minder fouten gemaakt, niet alleen omdat gegevens niet meer manueel moeten worden ingeschreven, maar ook omdat er extra controles kunnen gebeuren. Minder fouten in het magazijn, betekent minder verkeerde leveringen aan klanten, minder klachten en teruggestuurde goederen of facturen die niet worden voldaan. Kortom: minder fouten scheelt omzet. Maar minder fouten betekent ook dat er minder tijd verloren gaat aan het herstellen van fouten of het zoeken naar goederen omdat de inslagmedewerker niet meer weet waar hij ze gezet heeft

 • Toegevoegde intelligentie

  Een moderne WMS beschikt ook over de nodige intelligentie om de operatoren in hun werk te gaan sturen. Niet alleen worden de kortste looproutes berekend, maar ook krijgt men suggesties voor de beste opslaglocaties en gaat men verschillende taken gaan combineren, zoals het in één rit samenvoegen van een wegzet- en een ophaaloperatie in een afgelegen magazijn.

 • Beschikbare managementinformatie

  Door de grotere hoeveelheid procesinformatie die uit het WMS kan worden gehaald kan je nuttige conclusies trekken. Ook kan er aan de hand van de procesinformatie worden gecontroleerd of de voorraadbeheermethode binnen je onderneming goed wordt nagestreefd.

Wanneer een WMS?

De aanschaf van een WMS vergt een investering waarvan de precieze kosten afhankelijk zijn van de kenmerken van je onderneming en de grootte van je assortiment. Bij de afweging een WMS aan te schaffen is het altijd verstandig om goed af te wegen of het WMS genoeg logistieke kosten weg gaat nemen om tegen de investeringen op te wegen.

Het is niet altijd zo evident om tot een juiste terugverdientijd te komen, daardoor moet u namelijk concreet in kaart brengen, hoe u dit vandaag doet en hoe dit morgen beter kan en hieraan moet men de verschillende prijskaartjes hangen. Als er slechts drie mensen werkzaam zijn in het magazijn en je kunt de efficiëntie verhogen met 10%, dan is de besparing nogal pover. Dit is echter zoals dit meestal gerekend wordt, maar een WMS voegt meer toe dan enkel een besparing op arbeid.

Een voorbeeldcase

Een tijdje terug werd ik gevraagd om een kleine studie te maken rond een 1000m2 groot magazijn van een kleine KMO in volle groei. Hun groei werd vertraagd doordat er te weinig plaats was in het magazijn. Hierdoor werden er ook goederen gestockeerd in de gangen waardoor men soms verschillende palletten moest verplaatsen om hun goederen te kunnen bereiken. Ook werden goederen gestockeerd in een extern magazijn iets verder op en werd alles bijgehouden in Excel en op papier.

Hun idee was om een WMS te implementeren, maar ze kwamen niet tot een goede Return On Investment. Hun winst werd enkel berekend op het versnellen van de administratie.

 • Hun magazijn was opgebouwd met vaste locaties, dat is op zich niet slecht, maar dit zorgt er wel voor dat een ruimte altijd wordt ingenomen, ook al is dat artikel niet of in een beperkte hoeveelheid aanwezig of concreet betekent dit dat een palletlocatie wordt ingenomen door één of twee dozen. Dat was de eerste taak: de stellingen werden herverdeeld met schappen op verschillende hoogtes en de palletten moesten worden gestockeerd “waar ze net in konden”. Op geregelde tijdstippen werden de palletten verplaatst naar kleinere ruimtes zodat er veel ruimte vrij kwam in het magazijn. Hierdoor kon men 30 à 40 % meer artikelen gaan stockeren in het magazijn.
 • Met het WMS systeem kon de stock nog met 20 à 30% verminderd worden omdat men dan exact kon vertrouwen op de stock die aanwezig was en er nauwkeuriger kon besteld worden.
 • Een ander groot probleem waren de fouten waarbij het verkeerde stuk werd gepickt. Veel stukken geleken erg op elkaar, maar waren toch verschillend. Ook dat probleem werd opgelost door het WMS systeem, immers de goederen lagen nu verder uit elkaar én er moest gescand worden.
 • Ook werden de artikelen ingedeeld in ‘Snel roterend’, ‘Medium roterend’, ‘Traag roterend’ en overstock. Enkel deze laatste twee soort artikelen werden gestockeerd in het externe magazijn.

Op deze manier werd de vooropgestelde 7% efficiëntiewinst opgetrokken naar 42% en kwam men wel tot een betere Return On Investment. Uiteindelijk werd het systeem geïmplementeerd en bleek de efficiëntiewinst nog een stuk groter, want het bracht nog onderstaande extra voordelen met zich mee:

 • Omdat er meer plaats was waren de gangen niet meer geblokkeerd en kon er sneller gewerkt worden. Ook het externe magazijn was niet meer nodig en werd enkel nog gebruikt voor gedateerde producten.
 • Met het systeem konden de mensen in het magazijn beter worden opgevolgd, hieruit bleek dat het efficiënter was om elke picker zijn eigen gangen toe te kennen zodat de rondes korter werden en men elkaar niet meer hinderde.
 • Omdat men meer “zeker” was dat men altijd het juiste product ophaalde, was het niet meer noodzakelijk om de tijdrovende hercontroles uit te voeren aan de ingang van de productie en in de verpakking.

Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen en vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw magazijn.

Stay tuned, want volgende week wordt, in kader van logistiek optimalisatie, ons laatste artikel in deze reeks gelanceerd op onze blog:

 • Artikel 4: Meerwaarde Advanced Planning Systeem

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.

Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

Diensten

Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management