Blog

Plannen met een APS ( Advanced Planning System )

— Read: 6 min.

Rik Osstyn
Rik Osstyn

Senior Consultant Digital Factory

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00

Tegenwoordig bestaan er al enorm veel planningsystemen op de markt, de vraag die iedereen zich stelt is: hebben we eigenlijk nood aan nog een andere planner en zo ja, wat is het voordeel?.

Alle bedrijven, ongeacht de sector, worden steeds meer uitgedaagd om een oplossing te vinden voor de volgende hedendaagse eisen

 • Een steeds grotere diversiteit aan producten en diensten, meer kleuren, meer maten, meer varianten.
 • Kortere leveringstermijnen ofwel sneller produceren met kortere doorlooptijden. Dit betekent steeds minder stuks die moeten geproduceerd worden per order.
 • Meer flexibiliteit, wendbaarheid en veerkracht.
 • En dit alles uiteraard tegen een lagere kostprijs.

Daar waar de meeste bedrijven enkele tiental jaren geleden produceerden op voorraad en verkochten uit voorraad, zijn meer en meer bedrijven verplicht om te produceren op order of op maat en dat voor hen een totaal andere manier van werken en vooral een andere manier van plannen.

De meeste planningssystemen zijn de planningen in een ERP systeem of grafische planner. Hierbij gaat men een planning gaan maken voor elke afdeling of machinelijn afzonderlijk en deze planningen aan elkaar gaan koppelen. Daarnaast gaat men ook de machines, de operatoren en het materiaal afzonderlijk gaan inplannen. Deze manier van werken gaat heel goed bij het produceren op stock, maar naarmate het productieproces moeilijker wordt of veel gaat veranderen, wordt dit soort plannen minder realistisch tot onuitvoerbaar.

APS planners werken op een andere manier. Het zijn een soort rekenmodules die proberen om de beste oplossing te vinden voor een planning over alle afdelingen heen en die ook proberen om beschikbare materialen, machines en personeel terzelfdertijd te optimaliseren. Ook worden de prioriteiten op een passende manier in rekening gebracht.

De traditionele APS systemen zoals deze in de jaren ’80 en ’90 waren gebaseerd op wiskundige regels en simulaties. Deze systemen waren eenvoudig om te ontwikkelen en hadden maar weinig rekencapaciteit nodig. Deze systemen waren goed maar gaven niet altijd het meest optimale antwoord, konden moeilijk om met uitzonderingen en evolueerden niet mee in de tijd.

Tegenwoordig maakt men meer gebruik van rekensystemen gebaseerd op artificiële intelligentie. Immers hun grote nadeel, voldoende rekenkracht, wordt minder en minder een probleem. Heel kort door de bocht zijn deze systemen gebaseerd op de “Wet van Darwin” waarbij de soorten die het best aangepast zijn aan hun omgeving, overleven.

Alles start met een aantal regels waaraan ( zo veel mogelijk ) moet voldaan worden, bijvoorbeeld:

 • Orders mogen niet te laat geleverd worden.
 • De artikelen moeten in volgorde verwerkt worden (FIFO)
 • Machines mogen niet stilstaan (bijvoorbeeld ovens)

 

Daarnaast bepaalt men een aantal eigenschappen, die men kostprijsindicatoren noemt, en zo veel mogelijk moeten geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld:

 • De doorstroomtijd moet zo minimaal mogelijk zijn.
 • Zo weinig mogelijk omstellingen.
 • Zo klein mogelijke eindstocks.
 • Zo weinig mogelijk personeel nodig.

 

Maar … de indicatoren werken elkaar tegen

 • Weinig omstellingen betekent werken met grote orders en een langere doorstroomtijd.
 • Weinig eindstock betekent kleinere orders en veel instellingen.

 

En toch moet de planner problemen de verschillende indicatoren terzelfdertijd gaan verbeteren. Het beste resultaat is een combinatie van waardes en “straffen”. Een indicator is bijvoorbeeld “cyclus tijd”, deze moet zo goed mogelijk zijn, maar is altijd een positieve waarde. Daarnaast heeft men een “boete”, deze wordt gegeven wanneer een beperkte factor wordt overschreden bijvoorbeeld “te laat geleverd”.

Een APS cyclus kan bestaat uit 2 verschillende stappen:

 1. Een generatie
 2. Een optimalisatie.

 

In een eerste stap worden via wiskundige logica een oplossingen aangemaakt. Deze oplossingen worden in een verdere fase geoptimaliseerd.

Bij het optimaliseren moet er voldoende ruimte zijn voor variaties en “willekeurige” oplossingen. De oplossing is gebaseerd op erfelijkheidsleer.
Hierbij vergelijkt met een planning met een biotoop waarbij men op korte termijn heel wat invloeden heeft:

 • Neerslag ( veel of weinig ).
 • Temperatuur ( te hoog of te laag )
 • Seizoenen
 • Vegetatie

We hebben ook klimaatwijzigingen op lange termijn. In deze biotoop wordt gerekend welk individu het best past in zijn omgeving (“survival of the fittest” ). Elk order kan in de productie op verschillende tijdstippen en op verschillende manieren worden geproduceerd.
Voor dat de berekening start, wordt elk order

 • Bepaald wat de regels zijn waaraan het moet voldoen ( bv. Niet te laat leveren ).
 • Bepaald wat de kostprijsindicatoren zijn
 • Een manier vastgelegd hoe men het order gaat produceren

Bij de berekening gaat men gaat uitrekenen

 • Hoe goed elk order presteert.
 • Hoe goed de berekening zelf presteert: alle kostprijsindicatoren samen zorgen voor een globaal cijfer en hieraan kan men zien hoe goed de oplossing is

De best presterende orders gaat men ongewijzigd laten en de andere orders gaat men gaan wijzigen en in een volgende berekening opnieuw gaan uitrekenen. Door telkens de best presterende orders over te houden en de andere te herrekenen, gaat men steeds het algemene resultaat gaan verbeteren.

Een APS heeft als voordeel dat het systeem mee gaat evolueren met de vraag en ook een beste oplossing gaat bieden, ook wanneer de gegevens gaan ontsporen of wanneer er moet rekening gehouden worden met extravagante situaties gaan. Ook is dat soort planning in staat om verschillende kostprijsindicatoren terzelfdertijd te gaan optimaliseren.

Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen en vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.

Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

Diensten

Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management