Blog
Hoe optimaal productiedata verzamelen en analyseren
— Read: 3 min.
Kimberly Depraetere
Kimberly Depraetere

Digital Enabler - Business Development

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00

In mijn vorige blog, gaf ik een introductie op onze “Manufacturing Intelligence” pijler, waarbij meer uitleg werd gegeven over data digitalisering op de productievloer.

Zoals toen aangehaald, wordt voorzien dat tegen 2030 het verzamelen en analyseren van gegevens de basis zal vormen van alle toekomstige diensten en bedrijfsmodellen.

In deze blog, gaan we dieper in op welke stappen in dergelijk traject belangrijk zijn.

Stap 1: Value case

De eerste stap bij het overwegen van een digitaliseringsproject is het bouwen van een value case. Hiervoor adviseren we om van start te gaan met uw bestaande installatiegegevens, het beoordelen van het proces zoals het nu functioneert en een overzicht krijgen van de manier waarop het actueel wordt gemonitord, bediend en onderhouden, samen met de kosten die hiermee gepaard gaan.

Door de as-is duidelijk in kaart te (laten) brengen, krijgt men een beter zicht op de verbeterpunten, quick wins en lange termijn optimalisaties.

In deze eerste stap, adviseren we om de operationele gevolgen duidelijk in kaart te brengen om tot een buy-in van alle stakeholders te komen en een succesvolle uitvoering te vergemakkelijken.

Stap 2: Parameters & Hardware

Het spreekt voor zich dat het vaak gaat om gegevens van sensoren die een reeks variabelen, zoals tankniveaus, debieten, temperaturen, trillingen en stroomverbruik, in de gaten houden.

Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er een volledig nieuwe reeks sensoren en apparatuur nodig is.

In veel gevallen zullen er gegevens van bestaande systemen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld in de PLC, die bruikbaar zijn om weer te geven in een nieuw digitaal platform.

Daarnaast kunnen externe bronnen, zoals weergegevens van op het internet, worden meegenomen in processen waar bijvoorbeeld luchtvochtigheid een rol speelt en worden gebruikt bij de productieplanning.

Buiten de traditionele bronnen van procesdata stelt de digitalisering ons in staat om vele andere gegevensbronnen in te zetten. Onderhouds- en operationele gegevens kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen om productiebeslissingen te kunnen nemen.

Stap 3: Visualisatie en/of Analyse platform

De volgende stap is het kiezen van het juiste platform dat de gecapteerde ruwe digitale informatie kan verzamelen, analyseren en visualiseren om zo tot bruikbare inzichten te komen.

Op vandaag zijn er allerhande soorten (al dan niet cloud) platforms, die van op afstand toegang bieden tot real-time visualisatie van informatie over elke procesparameter, zodat een operator/manager niet ter plaatse hoeft te zijn om een gedetailleerd overzicht te krijgen van hoe een proces verloopt.

Het monitoren van allerhande variabelen maakt het bijgevolg mogelijk om algoritmes te bouwen die onderliggende korrelaties kunnen identificeren en begrijpen, of met andere woorden toegang tot Advanced Analytics.  Dit biedt de mogelijkheid om problemen vroegtijdig te signaleren en in te grijpen, of het nu gaat om een kleine aanpassing van het proces of een volledige onderhoudsprocedure.

De voorspellende aanpak die dit mogelijk maakt, kan de uitvaltijd tot een minimum beperken en onverwachte storingen vermijden die dure gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf, zowel commercieel als operationeel, en zelfs gevaarlijke gevolgen kunnen hebben voor de rest van de procedure.

Het belangrijkste doel van dit alles is een voortdurende verbetering van de operationele efficiëntie en een vermindering van de bijbehorende kosten.

 
In alle bovenstaande stappen kan INDIGI
– als merkonafhankelijke partner –
uw bedrijf ondersteunen in het maken en implementeren van de juiste keuzes en oplossingen.

 

 

In feite is de analyse en visualisatie van gegevens echt het harde deel’ als het gaat om het verbeteren van de procesprestaties. Vaak zullen de aanpassingen die op basis van de intelligentie zullen worden gedaan, bestaan uit het openen of sluiten van kleppen, het verhogen of verlagen van temperaturen of andere fysieke ingrepen, die veel gemakkelijker te automatiseren zouden kunnen zijn.

Wat zeker is, is dat de digitalisering van de werking van de fabriek niet langer futuristisch is en dat de technologie niet alleen bestaat, maar ook op grote schaal beschikbaar en betaalbaar is geworden. Voor elke fabrikant die nog steeds veel van zijn procesbewaking handmatig uitvoert, zijn de argumenten voor investeringen in digitalisering duidelijk.

 

Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen. Vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw productieproces.

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.
Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen. Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer

Diensten

Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management