Blog
INDIGI Instant Insight Box (iiBox): Snelle datacaptatie
— Read: 3 min.
Kimberly Depraetere
Kimberly Depraetere

Digital Enabler - Business Development

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00

 

 

 

Datacaptatie?

 

In de huidige productieomgeving zijn reeds industriële installaties aanwezig die via hun eigen sensoren al kostbare data genereren en deze verzamelt in de controller.

Heel wat bedrijven zijn naarstig op zoek naar manieren om apparaten met elkaar te connecteren, bijkomende sensormetingen te integreren in toestellen of installaties, of het “retrofitting” van machines (het uitrusten van oude analoge of niet geconnecteerde machines met IOT sensoren)
en dit alles met als focus te gaan “communiceren met het productieproces”.

Om te beginnen aan een dergelijk project, moeten bedrijven eerst nadenken over wat ze hiermee exact wensen te bereiken. Het heeft geen zin om in het wilde weg te starten met het installeren van sensoren en het connecteren van devices.

 

Het is ook belangrijk om op kleine schaal te starten en hierin de waarde te maximaliseren. Deze ervaring kan dan gebruikt worden om op te schalen naar de rest van de onderneming.

Het gaat hier om voortdurend leren en transformeren, het bouwen van een oplossing die ons in staat stelt om processen voortdurend te verbeteren en deze informatie voor meerdere doeleinden te gebruiken binnen uw bedrijf.

Hierbij ligt de focus op het echt inzicht hebben in de processen en de voordelen op lange termijn van een implementatie van digitale oplossingen.

INDIGI wil organisaties helpen om een meerwaarde te halen uit de data aanwezig in hun productie omgeving.
We kijken naar hoe we hen kunnen helpen bij de optimalisatie van hun dagdagelijkse operaties.

 

 

 

INDIGI Instant Insight Box (iiBox)

 

Zoals eerder vermeld, is er op de productievloer reeds allerlei data voor handen.
Een deel wordt gecapteerd rechtstreeks vanuit de machine, vaak wordt er ook nog een groot deel manueel genoteerd, maar we zien ook dat er jammer genoeg veel kostbare data verloren gaat.

Specifiek in dergelijke cases wordt onze INDIGI Instant Insight Box (iiBox) ingezet.
Dit is een plug & play oplossing om snel en betrouwbaar datacaptatie te verwezenlijken. Via deze weg kunnen we vlug extra data gaan capteren zodat de relevantie eerst kan  worden aangetoond vooraleer een finale integratie van sensoren wordt uitgevoerd.

De compacte en mobiele INDIGI iiBox wordt in uw productieomgeving geplaatst en dient als centrale gateway voor de losstaande sensoren die overal geplaatst kunnen worden.

De INDIGI iiBox centraliseert alle data en stuurt deze naar de cloud. Na wat digitale magie wordt deze data teruggestuurd naar intuïtieve dashboards die u op uw PC of tablet kunt bekijken, enz.

 

 

 

Praktijkcase

 

Deze klant ontwerpt en maakt machines voor intern gebruik over meerdere sites wereldwijd.

Verschillende prototypes worden ingezet en getest over deze verschillende productievestigingen. Het doel is om inzicht te krijgen hoe de testmachines gebruikt worden en hoe deze functioneren in de dagdagelijkse productie.
Deze feedback wordt mee opgenomen ter optimalisatie van het finaal model.

Ervaring leert dat het opvragen van een dagdagelijkse rapport of zelfs slechts wekelijkse rapporten heel wat administratie en opvolging vergt.
Productieverantwoordelijken investeren liever minder tijd in rapportage en meer tijd in andere prioritaire zaken. Net hier kan digitalisatie, automatische datacaptie en rapportage een meerwaarde opleveren.

Voor deze klant hebben wij enkele van onze iiBOX’en ingezet op hun prototype machines.
Hierdoor krijgt de engineering afdeling realtime inzicht op de efficiëntie en input over hoe de machines worden gebruikt in de wereldwijde vestigingen.

 

Wenst u ook een eerste beeld krijgen wat digitalisatie en datacapatie voor uw bedrijf kan betekenen zonder zware investeringen?
Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om dit onderzoek onder onze vleugels te nemen.

 

INDIGI helpt uw bedrijf meerwaarde te halen
uit data aanwezig in uw productie omgeving.

 

Vanuit onze domein expertise wordt advies gegeven over hoe Industry 4.0 kan ingezet worden in uw bedrijf met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw productieproces.

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.
Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer

Diensten

Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer
Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management