Blog
Wat is de meerwaarde van een merk onafhankelijke consultant?
— Read: 3 min.
Rik Osstyn
Rik Osstyn

Senior Consultant Digital Factory

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00
Bouwen zonder architect

Toen mijn zoon zijn nieuw huis wilde bouwen, wilde hij dat doen zonder architect, wat wettelijk gezien kan in sommige omstandigheden. Het enthousiasme van zijn onmiddellijke omgeving was een heel stuk minder: een huis bouwen heeft een enorme impact op alles en je hebt maar één kans om het goed te doen. Hoe ben je dan zeker dat je werkt volgens de wettelijke normen? Volgens de laatste technieken?  Dat je huis niet zal instorten? Dat je werkt met de goede aannemers? Hoe weet je dat je subsidies kunt krijgen? Afgaande op deze argumenten heeft hij dan uiteindelijk toch gekozen voor een architect.

Stel nu dat het beroep van architect niet bestaat, wie gaat er dan de plannen tekenen? De metser? Die dan ook de plannen tekent voor de dakconstructie, het sanitair en de elektriciteit? Hoe ben je zeker dat de plannen niet te veel volgens de wens is van de aannemer? Of laat je de plannen door iedere aannemer afzonderlijk tekenen? Hoe ben je dan zeker dat alles tot een mooi geheel samen komt? Wie neemt er hierin dan de verantwoordelijkheid ? De bouwheer, in de veronderstelling dat hij voldoende kennis en tijd heeft. Gelukkig zijn dit vragen dat we ons niet meer moeten stellen.
De keuze van een nieuw company-wide informatica systeem heeft iets weg van de bouw van een huis: je neemt een jarenlang abonnement op iets dat een enorme impact heeft op het bedrijf en dat het succes of het verlies voor de komende jaren kan bepalen.

Ook hier heeft ook een merkonafhankelijk consultant of architect een grote toegevoegde waarde.

Analyse op uw maat

De voorwaarde van een goede implementatie is een goede analyse vooraf. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen voorkeur, zijn eigen smaak en dat moet tot uiting komen in de analyse. Dat is analoog aan het plan van de architect: elk plan is anders omdat het afhankelijk is van de grootte en vorm van het perceel, de lichtinval, de oriëntatie, … .

Een architect verkoopt geen modellen of typeplannen, de woning moet u geen gestandaardiseerde levenswijze gaan opleggen, maar het is net het tegenovergestelde: de ruimte wordt ingericht naargelang de smaak en de behoeftes van zijn klanten en de technische beperkingen. Een huis of implementatie van een software is altijd maatwerk en bestaat uit het samenvoegen van standaard bouwelementen en cement of beton om alles tot een geheel te maken en dit binnen een vooropgesteld budget.

De essentie van een goede analyse of een goed plan dient
de weerspiegeling te zijn van de echte wensen die leven in het bedrijf .

En dat is cruciaal.

 
Gekleurde behoefte-analyse

Een analyse mag niet geschreven worden naar een pakket of een software toe, maar moet geschreven worden naar de behoeftes onafhankelijk of de functionaliteiten aanwezig zijn een de beoogde pakketten of niet. Eén van de valkuilen is dat de analyse wordt geschreven na een aantal demo’s van pakketten te hebben gezien, dit zorgt altijd voor een gekleurde behoefte-analyse.

Zeker in de beginfase zijn deze wensen meestal redelijk vaag, het is juist de taak van een goede consultant om dit te achterhalen door de juiste gerichte vragen te stellen. Juist daar zit de grote toegevoegde waarde van een externe consultant: veel van de wensen zijn voor het bedrijf wel cruciaal maar dermate elementair dat ze anders niet vermeld worden in de analyse.

Deze analyse wordt omgevormd in een lastenboek, bruikbaar voor de mogelijke leveranciers. Het voordeel voor zowel de klant en de leverancier is duidelijkheid: voor de klant dat zijn wensen duidelijk geformuleerd zijn, voor de leverancier dat hij een veel meer afgepaste en meestal goedkopere offerte kan afleveren, een win-win situatie voor iedereen.

Na deze fase krijgen we meestal de POC of Proof of Concept van één of meerdere leveranciers: een soort test-op-maat waar de mogelijkheden van de software worden bekeken op basis van de eigen data van het bedrijf. Ook hier speel de externe consultant een voorname rol. Niet alleen de voordelen maar ook de aandachtspunten moeten tot uiting komen en mag men als klant zich niet laten meeslepen in het enthousiasme van de verkoper.

 

In een laatste fase moet er een beslissing vallen of men met het project doorgaat dan wel met welke partners men wil in zee wil gaan. Hierbij moet men vanuit een aantal offertes, meestal vol met moeilijke termen en begrippen, een goede overzichtelijke tabel gaan maken waar alle mogelijke leveranciers naast elkaar staan. Ook hier kan een onafhankelijke consultant een grote toegevoegde waarde zijn in het nemen van dergelijke beslissingen.

Bent u op zoek naar welke tools en technieken op de markt uw bedrijf het meeste voordeel biedt?  Dan staat het INDIGI-research team u graag ten dienste om u in dit onderzoek te ondersteunen..

We werken daarbij merkonafhankelijk zodat uw noden en wensen als bedrijf op de eerste plaats komen. Vanuit dat standpunt wordt advies gegeven over de beste slimme en digitale oplossingen, met als finaal doel: efficiëntie verbetering van uw productieproces.

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.
Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

 

Optimalisatie productieflow

 

Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer

 

Verbetering productieprocessen

 

De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer

 

Verhogen inzicht productie

 

Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer

 

Energiebesparing

 

Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer

 

Verhogen flexibiliteit

 

Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer

 

Minimalisatie onderhoud

 

Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer

 

Network & cyber security

 

Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer

 

Digitalisatie papieren flow

 

Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer

Diensten

 

Studie

 

Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer

 

Merkonafhankelijk advies

 

Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer

 

Projectmanagement

 

Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer

 

Implementatie

 

Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer
Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management