Expertises

Industry 4.0 staat voor de digitalisatie van de productievloer en van de logistieke omgeving. De potentiële verbeteringen in efficiëntie en winst zijn enorm.

Door machines, toestellen, sensoren enz. met elkaar te verbinden, creëren we een netwerk dat aan allerhande tools gekoppeld kan worden (databases, analysesystemen etc.). En wanneer we dit netwerk met het internet verbinden, openen we de deuren naar een nog grotere waaier aan mogelijkheden.

De link tussen OT (Operational Technology) van de productievloer met de IT-infrastructuur is echter erg complex en uitdagend. Het zijn immers twee verschillende werelden die nu door de digitalisatie plots moeten samenwerken. Daar heb je gespecialiseerde ingenieurs voor nodig.

Optimalisatie productieflow

Het niet optimaliseren van uw productie-flow en/of logistiek zorgt vaak voor heel wat extra kosten en frustraties. En door de doorlooptijd van uw processen te minimaliseren, zorgt u verder ook voor een kostenbesparing én voor tevreden klanten. Om uw productie-flows te optimaliseren en uw doorlooptijden te minimaliseren, dienen de verschillende processen van uw productie perfect op mekaar afgestemd te zijn.Onze digitale ingenieurs verbinden de verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Ze aligneren elk onderdeel van het ganse productieproces en zorgen ervoor dat alles perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.

Verbetering productieprocessen

Om productieprocessen te verbeteren, hebben we data nodig. De juiste data. Deze data dient vervolgens correct geanalyseerd én geëvalueerd te worden. Zo niet loopt u het risico van foute conclusies te trekken, met drastische gevolgen van dien. De optimalisatie van uw productieprocessen begint met andere woorden bij de juiste data-captatie. Data wordt verzameld via sensoren. Onze ingenieurs gaan na welke sensoren reeds aanwezig zijn op uw productievloer. Waar nodig installeren we nieuwe sensoren. Vervolgens zorgen we er voor dat data van de verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld. We installeren filters waardoor enkel de relevante data worden gebruikt. En deze koppelen we vervolgens aan resultaatsgebonden data. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.

Verhogen inzicht productie

Meten is weten. Maar door louter te meten, kom je er niet. De gemeten, ruwe data moet dan ook omgezet worden in kennis. Deze ruwe data is echter nog vaak erg complex. Ze duidelijk en overzichtelijk voorstellen is essentieel om tot een juist inzicht van uw productie te komen, en dus om de juiste evaluaties en conclusies te trekken. Onze specialisten ontwikkelen visuele dashboards waarin relevante data overzichtelijk wordt voorgesteld. We installeren deze op de optimale plaats voor uw medewerkers. Zo verliezen ze geen nodeloze tijd bij de monitoring. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden. Handig om uw productie vanop een andere locatie te monitoren. Zo hebben uw medewerkers steeds een overzichtelijke en juiste presentatie van uw productie. Overzicht verschaft inzicht. Met onze compacte & mobiele oplossing - de iiBox – kunt u zelfs vandaag al uw productie met het digitale tijdperk beginnen verbinden.

Energiebesparing

De energiekosten maken steeds een belangrijk deel uit van een business strategie. Deze zo laag mogelijk houden is essentieel om uw kosten te beperken. Dankzij een doorgedreven optimalisatie van uw energieverbruik helpen we u drastisch te besparen op uw energierekening.Zo kunnen onze gespecialiseerde ingenieurs u helpen om de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening. Verder bekijken we of de energie die vrijkomt bij één installatie kan aangewend worden voor een andere. Ook kan door goede monitoring en analyse het effectief verbruik getoetst worden aan het voorspeld verbruik. Ook zo minimaliseert u uw energieverbruik en geeft u minder uit aan energie.

Verhogen flexibiliteit productie

Een flexibele productie stelt u in staat om kortere runs te laten lopen en de productielijnen snel te laten switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar binnen een productieomgeving betekent flexibiliteit vaak ook inboeten aan efficiëntie. Dit hoeft echter niet. Onze ingenieurs zorgen dat dit verlies aan efficiëntie tot een minimum beperkt wordt. Ze doen dit door een goede communicatie tussen uw verschillende productiesystemen op te zetten. Dit is van cruciaal belang om de verliezen te beperken. Een goed geconnecteerd netwerk maximaliseert immers de communicatie en minimaliseert het verlies aan efficiëntie.

Minimalisatie onderhoud

Defecte toestellen zijn de nachtmerrie van elke manager. Een correcte weergave van de gezondheid van elk toestel is essentieel, want zo kunt u uw technisch personeel veel efficiënter inzetten én beperkt u het repareren van defecte toestellen en bijhorende kosten tot een minimum.Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing echter niet altijd opgemerkt. Via digitalisatie van uw machinepark zorgen we dat u steeds een perfect zicht heeft op de gezondheid van elke installatie. Door het ontwikkelen van modellen en anomalie-detecties kan er verder predictive maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen en bijhorende kosten nog meer tot een minimum.

Network & cyber security (ICS)

Hoe veilig is uw productievloer tegen cyberaanvallen? Doe zelf de test met onze ICS self-scan. Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid van dit netwerk niet worden vergeten. Onvermijdelijk zal deze data immers ook buiten de bedrijfsmuren worden aangewend (koppeling met klanten, beschikbaarheid van data via browser, koppeling met andere sites,…). De digitale beveiliging van de productievloer wordt meestal ernstig onderschat. Men denkt vaak dat een goede Firewall op IT-niveau voldoende is om cyberaanvallen op de productievloer tegen te gaan, maar niets is minder waar. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. Onze gespecialiseerde digitale ingenieurs zorgen dat ook uw productievloer beschermd is én blijft tegen cyberaanvallen.

Digitalisatie papieren flow

Veel productievloeren werken nog met een papieren flow. Gegevens worden genoteerd, boodschappen worden doorgegeven, enz. Het neerpennen, en doorgeven zorgen echter voor een logheid (en inefficiëntie) van uw processen. Ook de foutmarge verhoogt. Het digitaliseren van zo’n papierwinkel heeft heel wat voordelen. Geen fouten, correct aflezen en noteren van data, onmiddellijk doorgeven van data, enz. Onze specialisten digitaliseren uw papieren flow en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald wordt naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo kunt u uw medewerkers en processen efficiënter inzetten.

Ontdek onze waaier aan diensten

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management

INDIGI wordt DD Digital

 

INDIGI maakt deel uit van de DD Engineering group. Om dat duidelijker in de verf te zetten, gaan we voortaan als DD Digital door het leven. Zelfde mensen, zelfde passie, zelfde expertises, maar nu gewoon onder een andere naam.

Binnenkort passen we ook onze website aan. Benieuwd? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Tot gauw!

 

Bedankt, we hebben uw gegevens goed ontvangen en houden u op de hoogte!