Succesvolle digitalisatie in én tussen verschillende vestigingen bij Begro, Westfro en Dicogel
Begro, Westfro en Dicogel maken allen deel uit van de Roger & Roger groep, een internationale speler in diepvriesgroenten en aardappel- en maïssnacks. Om de 3 vestigingen klaar te stomen voor de toekomst werd door de directie besloten om deze niet alleen verder te digitaliseren, maar ook om deze met mekaar te laten communiceren om zo de 3 sites perfect op mekaar af te stemmen.

INDIGI zette de verschillende MES-systemen over naar één centraal systeem, zonder onderbreking van de dagdagelijkse productie. Tegelijkertijd zorgden onze ingenieurs er voor dat de manier van werken in elk van de sites op elkaar afgestemd werd en verzekerden ze een snelle en accurate communicatie tussen zowel het ERP- als het WMS-systeem.

Verregaande standaardisatie en digitalisatie

Alhoewel de 3 sites deel uitmaakten van dezelfde groep, gebruikten ze elk nog verschillende systemen en productieprocessen. Als merkonafhankelijke speler zijn we bij INDIGI aan geen enkel systeem of software gebonden. Onze digitale ingenieurs waren hierdoor perfect geplaatst om te zorgen voor een vlekkeloze implementatie van volgende zaken:

 • Een verregaande standaardisatie en digitalisatie van de communicatie in en tussen de verschillende sites.
 • Een doorgedreven vereenvoudiging en standaardisatie van de productieprocessen in de verschillende sites.
 • De invoering van geïntegreerde systemen met uitwisselbare gegevens
 • De centralisatie van de bedrijfsgegevens van de verschillende sites

Gefaseerde aanpak

Om een project van dergelijke omvang tot een goed eind te brengen, werd gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Analyse-fase

 • Opmaak van een functionele analyse voor alle sites aan de hand van user stories en een omschrijving van de huidige situatie.
 • Opmaak van een gap-analyse voor elk van de sites
 • Opmaak van de technische analyse waarbij de verschillende PLC’s, netwerkcomponenten, printers en machines verder gedetailleerd worden
Opmaak standaardstructuur en opzet testomgeving
 • Opmaak van een standaard structuur voor de uitwisseling van de gegevens tussen de verschillende systemen
 • Opzet van een testomgeving voor elk van de sites
 • Voor testen van de communicatie met het ERP- en WMS-systeem
 • Voor testen van de veranderingen in het MES-syteem
 • Voor het geven van opleiding aan de verschillende belanghebbenden
Opzet centraal productiesysteem

Opzet van een centraal productiesysteem

Implementatie afzonderlijke sites
 • Migratie van de site Dicogel
 • Overzetten van data uit het oude systeem naar het nieuwe systeem
 • Migratie van de site Westfro
 • Migratie van de site Begro
Continue opvolging en optimalisatie
 • Continue opvolging en verbetering van knelpunten
 • Verdere optimalisatie van de omgeving om de menselijke foutenlast te verlagen.

Duidelijke resultaten

De verregaande digitalisatie en standaardisatie heeft geleid tot een duidelijke verhoging van efficiëntie van de 3 afzonderlijke vestigingen door:

 • Minder manuele interventies
 • Strikte stockopvolging
 • Snellere administratieve uitwisseling van data bij interne transporten
 • Gemakkelijk overhevelen van producties tussen sites wegens het standaardiseren van de processen
DIENSTEN: Digital opportunity scan INDUSTRIE: Bouwmaterialen (Constructiemortels) SECTOR: Process

Dicogel-Begro één van de hoofdrolspelers op de Europese markt van diepvriesgroenten. Het is het resultaat van een succesvolle consolidatie tussen twee familiebedrijven Dicogel en Begro.

 Locatie: Ardooie

 Website: http://www.begro.be

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Begro Westfro Dicogel

Digitalisatie vestigingen

BMT

Digital opportunity scan

Ardo

Project Management

Barry Callebaut

Security Risk Assessment